uppblomstring

uppblomstringen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet uppblomstring

  • "För resultatet visar att värmechocken i skiftet mellan paleocen och eocen visserligen var omvälvande för alla livsformer – men den ledde inte till undergång och död utan tvärtom till uppblomstring och ökad mångfald."

Möjliga synonymer till uppblomstring

Diskussion om ordet uppblomstring