framryckning

framryckningen
framryckningar
framryckningarna
Substantiv [n]

Översättningar

Motsats till framryckning

Synonymer till framryckning

Hur böjs ordet framryckning på svenska?

Obestämd singular: framryckning
Bestämd singular: framryckningen
Obestämd plural: framryckningar
Bestämd plural: framryckningarna

Hur används ordet framryckning

 • "De sliter ifrån Serbien det historiska området Kosovofältet, där den serbiska adeln 1389 utkämpade ett heroiskt slag för att stoppa de ottomanska turkarnas framryckning in i Europa. europarl.europa.eu"
 • "Delar av Trotzgatan var under förmiddagen avstängd av polis, och räddningstjänst kallades till en tyst framryckning."
 • "– Vi övar fördröjningsstrid vilket innebär att vi skall fördröja fiendens framryckning så att andra får mer tid, berättar plutonschefen Anna Richaud."
 • "Fienden har gjort en snabb framryckning västerut in i Dalarna och uppträder nu i de flesta kommuner i Dalarna, säger Mikael Lundin överstelöjtnant och samverkansofficer."
 • "I Gävleborg gjorde särskilt holländarna en framryckning – de ökade sina övernattningar i vårt län med 81 procent mellan 2016 och 2017."
 • "- En gång lossnade ratten under framryckning på motorväg."
 • "Hösten smyger sig långsamt på oss och över stora delar av Sverige gör den sin framryckning i skydd av morgondimman som inte lättar förrän långt in på förmiddagen."
 • "Vi har haft en ganska lång tid av instabilitet som har eskalerat med Is ( tidigare Isis ) framryckning."
 • "Vi täcker ju hela Sveriges yta, så att får vi uppdrag i övre Norrland har vi lång framryckning och det är en utmaning."
 • "Moderaternas framryckning innebär även att gapet mellan de rödgröna och Alliansen ökar till 5,5 procentenheter, ett faktum som kan ge politiker som vill utveckla allianssamarbetet råg i ryggen."
 • "Olyckan skedde i samband med att en skyttegrupp övade framryckning över en bergsknalle och samtidigt sköt skarpa skott ut över vattnet."
 • "Därför är vår framryckning för att lösa konflikten mycket betydelsefull och jag anser att det danska ordförandeskapet har kommit med ett viktigt förslag avseende att skapa en palestinsk stat. europarl.europa.eu"

Ordet framryckning har 2 betydelser

 • Inom generell
 • Inom allmänt
generell
allmänt

Vad betyder framryckning inom generell ?

taktiskt angrepp i avsikt att nå en bättre position på slagfält eller annan krigsskådeplats

Översättningar (inom generell)

Motsats till framryckning (inom generell)

Synonymer till framryckning (inom generell)

Möjliga synonymer till framryckning (inom generell)

Relaterat till framryckning (inom generell)

rörelse

hastighet

krigföring

Diskussion om ordet framryckning