veer

veer
veered
veered
Verb

Översättningar

Svenska

Synonymer till veer

Hur används ordet veer

  • "The motorbike veered to the right"

Ordet veer har 3 betydelser

  • Inom trafik
  • Inom vardagligt
  • Inom ALLMÄNT
trafik
vardagligt
ALLMÄNT

Ordet veer inom trafik

Översättningar (inom trafik)

Ordet veer inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Möjliga synonymer till veer (inom vardagligt)

Ordet veer inom ALLMÄNT

Synonymer till veer (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till veer (inom ALLMÄNT)

Diskussion om ordet veer

veering

Substantiv

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Svenska

Synonymer till veering (inom ALLMÄNT)

Diskussion om ordet veering