vildhet

vildheten
vildheter
vildheterna
Substantiv [n]

Hur böjs ordet vildhet på svenska?

Obestämd singular: vildhet
Bestämd singular: vildheten
Obestämd plural: vildheter
Bestämd plural: vildheterna

Rim på vildhet

Relaterat till vildhet

våldsamhet

illvilja

överkänslighet

gensträvighet

känsla

Diskussion om ordet vildhet