terrorism

[tær.ɔrˈɪsm]
terrorismen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

terrorism har del

Motsats till terrorism

Hur uttalas ordet terrorism?

[tær.ɔrˈɪsm]

Hur används ordet terrorism

  • "Företaget har haft allvarliga brister i sin interna styrning och kontroll och inte vidtagit åtgärder för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism."
  • "En falsk valaffisch där Miljöpartiet i Karlskrona påstås stödja terrorism och rasism har upptäckts vid Wämöparken."
  • "– Vi har olika frågor om personlighetstyper och frågar om folk är oroliga över till exempel klimat, omvärldspolitik, demokrati, terrorism, migration."
  • "Han misstänks ha varit närvarande på en plats där terroraktiviteter planerats, han ska ha genomgått vapenutbildning i terrorsyfte samt ha haft förbjudna ” handböcker ” i terrorism i sin dator när han greps."
  • "– Att det skulle ha koppling till djurrättsaktivism och terrorism kunde jag inte ana."
  • "– Det här är ett fruktansvärt våldsbrott och nu är det viktigt att vi som är demokratiska stater att vi inte viker för den här typen av terrorism, säger Carl-Martin Lanér, kommundirektör i Karlskrona."
  • "” Vi viker inte för terrorism ”"
  • "Insatssoldaterna har som huvuduppgift att förhindra sabotage, spionage och terrorism."
  • "Avesta kommun råkade av misstag skicka ut ett sekretessbelagt dokument om polisens nationella drönarverksamhet mot terrorism."
  • "Manifestation i Leksand mot terrorism"

Vad betyder terrorism inom politik ?

Fotograf: Wikipedia
Terrorism (från latin terror 'rädsla, fruktan')[1] avser det systematiska användandet av våld eller förstörelse, särskilt mot civila mål, för att med hjälp av rädsla tvinga fram politiska eller andra typer av förändringar. https://sv.wikipedia.org/wiki/Terrorism

Relaterat till terrorism

stränghet

fruktan

olaglighet

våldsamhet

illvilja

tvång

oförskämdhet

hot

Diskussion om ordet terrorism

terrorism

Substantiv

Översättningar

Vad betyder terrorism inom politik ?

the systematic use of violence as a means to intimidate or coerce societies or governments

Möjliga synonymer till terrorism

Diskussion om ordet terrorism