adorn

adorn
adorned
adorned
Verb

Översättningar

Hur används ordet adorn

  • "Flowers adorned the tables everywhere"

Ordet adorn har 3 betydelser

  • Inom musik
  • Inom formell stil
  • Inom militärväsen
musik
formell stil
militärväsen

Ordet adorn inom musik

Översättningar (inom musik)

Synonymer till adorn (inom musik)

Ordet adorn inom formell stil

Översättningar (inom formell stil)

Synonymer till adorn (inom formell stil)

Möjliga synonymer till adorn (inom formell stil)

Ordet adorn inom militärväsen

Översättningar (inom militärväsen)

Synonymer till adorn (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till adorn (inom militärväsen)

Diskussion om ordet adorn