akademi

akademien
akademier
akademierna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till akademi

Övrig relation till akademi

akademi har del

Hur böjs ordet akademi på svenska?

Obestämd singular: akademi
Bestämd singular: akademien
Obestämd plural: akademier
Bestämd plural: akademierna

Hur används ordet akademi

 • "Vetenskapsakademien"
 • "Svenska Akademien"
 • "För tredje gången organiserade den ungerska vetenskapsakademien i förra veckan ett vetenskapligt världsforum i samarbete med Europeiska unionen, Unesco och det internationella vetenskapsrådet. europarl.europa.eu"
 • "Nu har Sveriges marina akademi, Kungliga Örlogsmannasällskapet, uttalat sig och menar att vindkraftsparken kommer ha stor påverkan på marinens övningsmöjligheter."
 • "Karlshamns röst i arkitekternas akademi"
 • "Han kommer ursprungligen från London och började som 20-åring att träna med Tottenhams akademi."
 • "– På ett sätt är det ju public service i nya former att kunna möta brännande frågor så här, jag ser det också som ett sätt att sprida forskningskunskap i gränslandet mellan akademi och folkbildning, säger Tomas Axelson."
 • "Den digitala innovationspanelen syftar till att löpande ta pulsen på verksamma inom näringsliv, akademi och offentlig sektor i Dalarna."
 • "Batteriuppfinnare invald i kunglig akademi"
 • "– Om man tittar på läkemedelsbolagen globalt har alla de största bolagen dragit ner sina kostymer och skapat en flexibilitet, samtidigt som de förlitar sig alltmer på samarbeten med akademi och småbolag."
 • "För att bolagen ska vilja satsa här behöver Sverige bland annat förbättra förutsättningarna för samarbeten mellan akademi, sjukvård och företag, tror Sandström."
 • "Att skilja herrlaget från de övriga verksamheterna, barn / ungdom, akademi och dam-elit, är inte bara en satsning på herrlaget menar Malin Rogström."
 • "Så många finns på Högskolan i Gävles akademi som skulle kunna gå in och hjälpa till i den akuta vårdsituationen just nu."
 • "Han var professor vid Åbo akademi"
 • "Man bör energiskt arbeta för att förverkliga planerna på att förstärka centret eller inrätta en akademi för juridisk vidareutbildning. eur-lex.europa.eu"

Ordet akademi har 2 betydelser

 • Inom organisation
 • Inom utbildning
organisation
utbildning

Vad betyder akademi inom organisation ?

ett sällskap av forskare eller konstnärer, som har till uppgift att främja någon eller några särskilda vetenskaper eller konstarter för dessas egen skull. https://sv.wikipedia.org/wiki/Akademi_(s%C3%A4llskap)

Översättningar (inom organisation)

Engelska

Synonymer till akademi (inom organisation)

akademi har del (inom organisation)

Övrig relation till akademi (inom organisation)

Möjliga synonymer till akademi (inom organisation)

Ordet akademi inom utbildning

Den akademiska världen

Översättningar (inom utbildning)

Engelska

Synonymer till akademi (inom utbildning)

Övrig relation till akademi (inom utbildning)

Möjliga synonymer till akademi (inom utbildning)

Diskussion om ordet akademi