amerce

amerce
amerced
amerced
Verb

Översättningar

Synonymer till amerce

Ordet amerce har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom polisväsende
generell
polisväsende

Vad betyder amerce inom generell ?

punish by a fine imposed arbitrarily by the discretion of the court

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till amerce (inom generell)

Ordet amerce inom polisväsende

punish with an arbitrary penalty

Översättningar (inom polisväsende)

Synonymer till amerce (inom polisväsende)

Möjliga synonymer till amerce (inom polisväsende)

Diskussion om ordet amerce