amputation

amputationen
amputationer
amputationerna
Substantiv [n]

Översättningar

amputation är del av

Synonymer till amputation

Hur böjs ordet amputation på svenska?

Obestämd singular: amputation
Bestämd singular: amputationen
Obestämd plural: amputationer
Bestämd plural: amputationerna

Hur används ordet amputation

  • "79-åring riskerar amputation"
  • "Hon hade drabbats av osteosarkom i knäleden, en vanlig typ av skelettcancer och hon tvingades till en amputation."
  • "Men sen kan man få allvarliga symtom som kan leda till amputation av ben och armar och till och med döden, men det är väldigt sällsynt."
  • "Smärtorna förbisågs – avled efter amputation"
  • "Det här är mer än en amputation, de karvar ur hjärtat, säger Jan-Olov Carlsson."
  • "Men sen kan man få allvarliga symtom som kan leda till amputation av ben och armar och till och med döden, men det är väldigt sällsynt."
  • "För ett par månader sedan genomförde hon en amputation av vänsterbenet – för att kunna gå igen."
  • "atienten led bland annat av diabetes och hade tidigare genomgått en amputation av ena underbenet."
  • "– Vi åkte ner när vi fick besked om amputation, på nyårsdagen, berättar pappan."
  • "Enligt anmälan kan det inte uteslutas att den långa väntetiden för amputation orsakade dödsfallet."

Vad betyder amputation inom medicin ?

Fotograf: Wikipedia
avlägsnandet av en extremitet från kroppen genom ett kirurgiskt ingrepp

Möjliga synonymer till amputation

Diskussion om ordet amputation

amputation

amputations
Substantiv

Översättningar

Svenska

Vad betyder amputation inom anatomi ?

a surgical removal of all or part of a limb

Diskussion om ordet amputation