arse

arses
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till arse

Möjliga synonymer till arse

Diskussion om ordet arse

arse

arse
arsed
arsed
Verb [-]

Översättningar

Hur används ordet arse

  • "he was supposed to do the washingup but he couldn't be arsed"

Vad betyder arse inom generell, generell ?

Möjliga synonymer till arse

Möjliga synonymer till arse

Diskussion om ordet arse