bacchanal

bacchanals
Substantiv

Översättningar

Ordet bacchanal har 3 betydelser

  • Inom sociologi
  • Inom mytologi
  • Inom generell
sociologi
mytologi
generell

Vanligast betydelse av ordet bacchanal inom sociologi

Översättningar (inom sociologi)

Svenska

Synonymer till bacchanal (inom sociologi)

Möjliga synonymer till bacchanal (inom sociologi)

Ordet bacchanal inom mytologi

Översättningar (inom mytologi)

Synonymer till bacchanal (inom mytologi)

Möjliga synonymer till bacchanal (inom mytologi)

Ordet bacchanal inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till bacchanal (inom generell)

Möjliga synonymer till bacchanal (inom generell)

Diskussion om ordet bacchanal

bacchanal

Adjektiv

Översättningar (inom generell)

Synonymer till bacchanal (inom generell)

Hur används ordet bacchanal

  • "A night of bacchanalian revelry"

Diskussion om ordet bacchanal