bagatell

bagatellen
bagateller
bagatellerna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till bagatell

Hur böjs ordet bagatell på svenska?

Obestämd singular: bagatell
Bestämd singular: bagatellen
Obestämd plural: bagateller
Bestämd plural: bagatellerna

Hur används ordet bagatell

  • "Für Elise, en bagatell skriven av Beethovem"

Ordet bagatell har 4 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom vardagligt
  • Inom musik
  • Inom bildligt
vardagligt
vardagligt
musik
bildligt

Vad betyder bagatell inom vardagligt ?

fråga som inte anses vara särskilt viktig

Översättningar (inom vardagligt)

Engelska

Synonymer till bagatell (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till bagatell (inom vardagligt)

Relaterat till bagatell (inom vardagligt)

betydelselöshet

musik

litenhet

lättvindighet

Ordet bagatell inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Engelska

Synonymer till bagatell (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till bagatell (inom vardagligt)

Ordet bagatell inom musik

om mindre betydande musikaliska verk

Översättningar (inom musik)

Engelska

Synonymer till bagatell (inom musik)

Ordet bagatell inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till bagatell (inom bildligt)

Möjliga synonymer till bagatell (inom bildligt)

Diskussion om ordet bagatell