befinnas

befanns
befanns
befunnits
Verb

Hur böjs ordet befinnas på svenska?

Presens: befanns
Preteritum: befanns
Supinum: befunnits

Hur används ordet befinnas

  • "Vid hovrättsförhandlingarna så pläderade 23-åringens advokat advokat Tomas Olsson dels för ett frikännande, men också för en rejäl straffsänkning om hans klient ändå skulle befinnas skyldig."
  • "Han valde då att skjuta på straffet om han enligt turkisk lag skulle befinnas skyldig."
  • "– Det är obehagligt att befinnas sig i sådana sammanhang, men det är också mening med deras attityder."
  • "Man måste befinnas skyldig bortom allt rimligt tvivel, säger Jonny Thomann vid Värmlandspolisen till NWT."
  • "- Jag hade förväntat mig att han skulle befinnas skyldig, men att han senare skulle gå fri från påföljd eftersom mannen var allvarligt psykiskt störd vid dådet."
  • "Om Sverigedemokraternas tidigare kandidat till justitieministerposten skulle befinnas skyldig så är dagsböter troliga straffet."
  • "Polisens tekniker kommer att befinnas sig på platsen under dagen för att säkra eventuella spår."
  • "Om han skulle befinnas skyldig riskerar han upp till fyra års fängelse."
  • "Räddningstjänsten har gång på gång de senaste timmarna gått ut med varningar att ingen ska befinnas sig kvar på sina fastigheter i området."
  • "Där krävs dessutom två tredjedelars majoritet för att Donald Trump ska befinnas skyldig."

Diskussion om ordet befinnas