bestämning

bestämningen
bestämningar
bestämningarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till bestämning

Hur böjs ordet bestämning på svenska?

Obestämd singular: bestämning
Bestämd singular: bestämningen
Obestämd plural: bestämningar
Bestämd plural: bestämningarna

Hur används ordet bestämning

 • "Alla tre har fått sona för brottet genom att Skattemyndigheten drivit in stora summor genom betalningssäkring, säger åklagaren Jan Edsfors, vilket domstolen förmodligen också tagit hänsyn till vid bestämning av straffet."
 • "Den tänkta analysmetoden används i dag för bestämning av autoimmuna sjukdomar som till exempel MS."
 • "- Flink uppfyller solklart de kriterier som krävs för tids- bestämning, säger Flinks advokat Johan Eriksson till TT."
 • "– Det går nog att göra en sådan bestämning om man gör en noggrann kemisk analys och hittar en ” matchning ” i en bergart i Uppsalatrakten."
 • "En stor hjälp för en brottsutredare skulle vara om det skulle gå att göra en mer exakt bestämning."
 • "Bedömningen är enligt spåraren att det troligen rör sig om varg, även om det inte gått att göra en längre spårning, för en helt säker bestämning."
 • "– Grundanvändningen har förstås varit taxonomi ( bestämning av arter ), men idag är det så mycket mer man kan göra."
 • "Selektiva aborter är egentligen redan förbjudna, men ny teknik har under- lättat bestämning av fostrets kön."
 • "– Vi kan uppskatta halterna av koldioxid då utifrån kemisk bestämning av gammal mark eller botten som finns kvar i geologiska lager, eller utifrån fossil av växters blad från den tiden."
 • "För första gången var man tvungen att göra en extra bestämning."

Ordet bestämning har 2 betydelser

 • Inom teknik
 • Inom lingvistik
teknik
lingvistik

Vad betyder bestämning inom teknik ?

handlingen att bestämma (räkna ut) något

Översättningar (inom teknik)

Synonymer till bestämning (inom teknik)

Möjliga synonymer till bestämning (inom teknik)

Relaterat till bestämning (inom teknik)

tillägg

särskildhet

Ordet bestämning inom lingvistik

Översättningar (inom lingvistik)

Engelska

Möjliga synonymer till bestämning (inom lingvistik)

Diskussion om ordet bestämning