slag

slaget
slag
slagen
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Synonymer till slag

Hur böjs ordet slag på svenska?

Obestämd singular: slag
Bestämd singular: slaget
Obestämd plural: slag
Bestämd plural: slagen

Hur används ordet slag

 • "Jag tror på boenden med service av olika slag."
 • "Beräkningen presenterades i ett tal av Rajoy om den krisdrabbade nationens läge, det första i sitt slag sedan han tillträdde för drygt ett år sedan."
 • "Eftersom 25-åringens psykiska störning inte bedöms vara av allvarligt slag kommer jag att yrka på en sträng påföljd."
 • "Placeringarna för de sex svenska herrarna blev 31, 49, 52, 61, 71 och 77 – ett misslyckande av sällan skådat slag, där världscuptvåan Teodor Peterson exempelvis hamnade efter tävlingens två rumäner."
 • "Det är mycket andraväxelbackar här, det finns ingen som kan ta de backarna så snabbt som Johan när han är i slag."
 • "Som förebild finns förstås Alelyckans kretsloppspark i Göteborg som var först i sitt slag 2007 där det förutom ordinarie återvinningsstation också finns möjlighet att skänka en stor mängd varor till återanvändning eller eventuell restaurering för att sedan säljas."
 • "Till Hindås söker sig skidåkare av alla slag."
 • "När Häcken besegrade US Pro-laget Tampa VSI med 4-1 på IMG Academy i Brandenton utanför Tampa var den centrala mittfältaren tillbaka i gammalt gott slag."
 • "Därmed ska han ha gett sitt samtycke till kastade ostbollar, påtvingade armhävningar och slag."
 • "Ett nätverk av människor, föreningar, kyrkor och sammanslutningar av alla slag, som bärs upp av att alla tar ansvar, som tillsammans bildar demokratins förutsättning."

Ordet slag har 11 betydelser

 • Inom bildligt
 • Inom sport
 • Inom militärväsen
 • Inom kläder
 • Inom teknik
 • Inom sjöfart
 • Inom sjöfart
 • Inom anatomi
 • Inom medicin
 • Inom vardagligt
 • Inom generell
bildligt
sport
militärväsen
kläder
teknik
sjöfart
sjöfart
anatomi
medicin
vardagligt
generell

Vad betyder slag inom bildligt ?

hård träff mot någon eller något (ofta av hand eller föremål i handen)

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till slag (inom bildligt)

Möjliga synonymer till slag (inom bildligt)

Möjliga synonymer till slag (inom bildligt)

Relaterat till slag (inom bildligt)

grad

Vanlig betydelse av ordet slag inom sport

hård träff på ett föremål

Översättningar (inom sport)

Engelska

Synonymer till slag (inom sport)

Möjliga synonymer till slag (inom sport)

Relaterat till slag (inom sport)

regelbundenhet

lidande

kval

ansträngning

ont

nackdel

anfall

våldsamhet

misslyckande

Vanlig betydelse av ordet slag inom militärväsen

Översättningar (inom militärväsen)

Engelska

Synonymer till slag (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till slag (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till slag (inom militärväsen)

Relaterat till slag (inom militärväsen)

krigföring

Mindre vanlig betydelse av ordet slag inom kläder

uppvikt del på klädesplagg

Översättningar (inom kläder)

Engelska

Synonymer till slag (inom kläder)

Möjliga synonymer till slag (inom kläder)

Relaterat till slag (inom kläder)

tillägg

klass

klädsel

Mindre vanlig betydelse av ordet slag inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Engelska

Synonymer till slag (inom teknik)

Möjliga synonymer till slag (inom teknik)

Relaterat till slag (inom teknik)

vidröring

Ordet slag inom sjöfart

Översättningar (inom sjöfart)

Engelska
 • tack  [ sjöfart ]

Synonymer till slag (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till slag (inom sjöfart)

 • bog [ sjöfart ]
 • hals [ sjöfart ]

Ordet slag inom sjöfart

fartygs skrovsida

Översättningar (inom sjöfart)

Engelska

Möjliga synonymer till slag (inom sjöfart)

 • kim [ sjöfart ]

Ordet slag inom anatomi

Synonymer till slag (inom anatomi)

Relaterat till slag (inom anatomi)

ohälsa

drivning

skakning

plötslighet

Ordet slag inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Synonymer till slag (inom medicin)

Möjliga synonymer till slag (inom medicin)

Ordet slag inom vardagligt

rytmisk rörelse

Översättningar (inom vardagligt)

Engelska
 • beat  [ medicin ]

Synonymer till slag (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till slag (inom vardagligt)

Ordet slag inom generell

Översättningar (inom generell)

Engelska

Synonymer till slag (inom generell)

Möjliga synonymer till slag (inom generell)

Möjliga synonymer till slag (inom generell)

Diskussion om ordet slag

 • - 2009-06-17

  Bilge, chine. Del av skrovsida där spantprofilen har liten krökningsradie. Eller utrymme inne i skrov där skrovets krökningsradie (positiv) bildar en ficka.

 • - 2011-03-29

  sailing tack

slag

slag
slagged
slagged
Verb

Översättningar (inom generell)

Svenska

Vad betyder slag inom gruvdrift ?

förvandla till slagg

Diskussion om ordet slag

slag

slags
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet slag har 3 betydelser

 • Inom gruvdrift
 • Inom slang
 • Inom generell
gruvdrift
slang
generell

Ordet slag inom gruvdrift

Översättningar (inom gruvdrift)

Möjliga synonymer till slag (inom gruvdrift)

Ordet slag inom slang

Översättningar (inom slang)

Svenska

Möjliga synonymer till slag (inom slang)

Ordet slag inom generell

the scum formed by oxidation at the surface of molten metals

Synonymer till slag (inom generell)

Diskussion om ordet slag