besvärshänvisning

besvärshänvisningen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet besvärshänvisning

 • "Att journalisten begärde ett avslagsbeslut med besvärshänvisning känner Per-Olov Larsen inte igen."
 • "– Jag kan inte minnas att journalisten begärde en besvärshänvisning."
 • "Dylika handlingar brukar dock hemligstämplas och när så sker lämnar myndigheten ut en så kallad besvärshänvisning."
 • "Bolaget har skyldighet att ge ett skriftligt svar med besvärshänvisning – alltså hur du kan gå vidare, säger Camilla Bratt."
 • "Dessutom kritiseras Erik Söderberg för att han inte informerat kvinnan om möjligheten att överklaga, sk besvärshänvisning."
 • "Någon besvärshänvisning, det vill säga information om hur man överklagar, fanns inte."
 • "Att journalisten begärde ett avslagsbeslut med besvärshänvisning känner Per-Olov Larsen inte igen."
 • "– Jag kan inte minnas att journalisten begärde en besvärshänvisning."
 • "Dylika handlingar brukar dock hemligstämplas och när så sker lämnar myndigheten ut en så kallad besvärshänvisning."
 • "Bolaget har skyldighet att ge ett skriftligt svar med besvärshänvisning – alltså hur du kan gå vidare, säger Camilla Bratt."
 • "Dessutom kritiseras Erik Söderberg för att han inte informerat kvinnan om möjligheten att överklaga, sk besvärshänvisning."
 • "Någon besvärshänvisning, det vill säga information om hur man överklagar, fanns inte."

Relaterat till besvärshänvisning

domstolsförhandling

Diskussion om ordet besvärshänvisning