hämtning

hämtningen
hämtningar
hämtningarna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet hämtning på svenska?

Obestämd singular: hämtning
Bestämd singular: hämtningen
Obestämd plural: hämtningar
Bestämd plural: hämtningarna

Hur används ordet hämtning

  • "Några dagar senare fick kvinnan en faktura på 291 kronor hemskickad, med avi för hämtning av varor från ett företag som säljer sexleksaker."
  • "Men som förslaget ser ut nu hamnar kostnaden av insamling och hämtning av papper på den som producerar det."
  • "I undersökningen har förbundet tittat på priserna för hämtning av blandat avfall och källsorterat avfall och jämfört soptaxorna för år 2007 och 2008."
  • "Det handlar bland annat om hämtning av kärl- och säckavfall, besök på återvinningscentraler och vad kunderna tycker om tillgängligheten."
  • "Tanken är att skördarmaskinen placerar virket så att skotaren kan minimera körningen på området vid hämtning."
  • "De flesta var där för att protesterna mot planerna på att fortsätta ta ut en grundavgift för hämtning av sopor vid alla fäbodsstugor och jaktkojor – trots att det inte sker någon sophämtning där."
  • "Planen var tidigare att fortsätta ta ut en grundavgift för hämtning av sopor vid alla fäbodsstugor och jaktkojor – trots att det inte sker någon sophämtning där."
  • "Enligt lagen om offentlig upphandling kan just hämtning av hushållsavfall under vissa omständigheter undantas från reglerna om upphandling och utföras i kommunens egen regi eller i ett kommunalt bolag."
  • "Det kommunala avfallsbolaget Vamas som sköter upphandlingen har nu beslutat att rata alla privata bolag och från nästa år istället själva ta över all hämtning av hushållsopor i hela kommunen."
  • "Problem vid lämning och hämtning"

Rim på hämtning

Vad betyder hämtning inom generell ?

det att någon eller något hämtar någon eller något

Möjliga synonymer till hämtning

Relaterat till hämtning

domstolsförhandling

tvång

omplacering

Diskussion om ordet hämtning