vitesförbud

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet vitesförbud

  • "Tingsrätten belägger dessutom Gävleföretaget med ett vitesförbud mot att importera liknande skor igen."
  • "Tingsrätten har i dagens beslut inte tagit ställning till ett eventuellt vitesförbud i sig."
  • "Grundkravet på ett vitesförbud finns dock kvar och ska prövas när alla parter har fått säga sitt."
  • "Beredskapsmuseet, som äger rättigheterna till ” En svensk tiger ”, hade även yrkat på ett så kallat interimistiskt vitesförbud, vilket skulle ha inneburit att Flam skulle förbjudas att förfoga över verket och använda dess titel tills vidare."
  • "Begäran har avslagits av Patent- och marknadsdomstolen med motiveringen att museet ” inte har uppfyllt kravet att ställa säkerhet för den skada som ett vitesförbud skulle kunna medföra för den tilltalade ”."
  • "Marie Andrée yrkar även på ett vitesförbud om en miljon kronor som föreslås börja gälla när domen kommer."
  • "För 60 år sedan beslutade Riksdagen att om ett verk återges offentligt på ett sätt som ” kränker den andliga odlingens intressen ” och upphovspersonen är död ska bland andra Svenska Akademien kunna väcka talan och begära vitesförbud."
  • "Grundkravet på ett vitesförbud finns dock kvar och ska prövas när alla parter har fått säga sitt."
  • "Då kan de få ett vitesförbud där en domstol säger att om man sprider och säljer boken efter ett visst datum kan Skånepartiet bli tvungna att betala ett vite om t.ex. 100 00 kronor."
  • "Företaget får också igenom ett vitesförbud på 100 000kronor för 33-åringen om han handlar med sådana plagiat igen."

Relaterat till vitesförbud

förbud

ansvarspåföljd

domstolsförhandling

befallning

hot

Diskussion om ordet vitesförbud