binda

binder
Verb

Översättningar

Engelska

Synonymer till binda

Hur böjs ordet binda på svenska?

Presens: binder

Hur används ordet binda

 • "Cykelled ska binda samman södern"
 • "Det handlar om rep som använts för att binda ungdomarna, särskilda kläder som ungdomarna tvingats ha på sig, och metallklämmor som fästs på deras kroppar."
 • "Hon fick också hjälp av en förbipasserande vän som först såg till att binda hundarna en bit ifrån, för att sedan hjälpa Marguerite att peta på ormen för att hålla den kvar."
 • "Där uppstod slagsmål, men till sist kunde husägaren få ner inbrottstjuven på marken och binda honom med hjälp av en vattenslang och larma polisen."
 • "Det har handlat om eldsvådor i garage, husvagnar, soprum och bilar och polisen hade under lång tid svårt att lyckas binda en misstänkt gärningsperson till händelserna."
 • "Länsstyrelsen förelägger nu hästägaren att se till att samtliga hästar ges tillräckligt med foder och vatten samt att ägaren omedelbart slutar att binda upp sina hästar mer än endast tillfälligtvis och endast då de är under uppsikt."
 • "Det är stor skillnad mellan att binda en bukett i butik och att göra det på en tävling."
 • "Sydostlänken som kommer binda samman järnvägen längs Blekinges kust med Södra stambanan kommer ha stor betydelse för godstransporterna i regionen."
 • "Hälsostråket ska också binda ihop de olika byggnaderna och göra det lättare att hitta till olika verksamheter, det skriver BLT."
 • "Stockholms tingsrätt friade Frej Larsson då man inte ansåg att det gick binda artisten till publiceringen av inlägget eller bevisa att han menat allvar med hotet om våld i låten."
 • "Cykelled ska binda samman södern"
 • "Det handlar om rep som använts för att binda ungdomarna, särskilda kläder som ungdomarna tvingats ha på sig, och metallklämmor som fästs på deras kroppar."
 • "Hon fick också hjälp av en förbipasserande vän som först såg till att binda hundarna en bit ifrån, för att sedan hjälpa Marguerite att peta på ormen för att hålla den kvar."
 • "Där uppstod slagsmål, men till sist kunde husägaren få ner inbrottstjuven på marken och binda honom med hjälp av en vattenslang och larma polisen."
 • "Det har handlat om eldsvådor i garage, husvagnar, soprum och bilar och polisen hade under lång tid svårt att lyckas binda en misstänkt gärningsperson till händelserna."
 • "Länsstyrelsen förelägger nu hästägaren att se till att samtliga hästar ges tillräckligt med foder och vatten samt att ägaren omedelbart slutar att binda upp sina hästar mer än endast tillfälligtvis och endast då de är under uppsikt."
 • "Det är stor skillnad mellan att binda en bukett i butik och att göra det på en tävling."
 • "Sydostlänken som kommer binda samman järnvägen längs Blekinges kust med Södra stambanan kommer ha stor betydelse för godstransporterna i regionen."
 • "Hälsostråket ska också binda ihop de olika byggnaderna och göra det lättare att hitta till olika verksamheter, det skriver BLT."
 • "Stockholms tingsrätt friade Frej Larsson då man inte ansåg att det gick binda artisten till publiceringen av inlägget eller bevisa att han menat allvar med hotet om våld i låten."

Vad betyder binda inom häst ?

Fotograf: Wikipedia
knyta ihop något

Diskussion om ordet binda

bindande

Adverb

Hur används ordet bindande

 • "– Nytt för detta avtalet är att vi har skrivit in i kollektivavtalet, som är bindande, att vi årligen ska göra en utvärdering av hur avtalet fungerar."
 • "– Nytt för detta avtalet är att vi har skrivit in i kollektivavtalet, som är bindande, att vi årligen ska göra en utvärdering av hur avtalet fungerar."
 • "Strax efter insatsen på skrevs en icke bindande avsiktsförklaring under mellan Saab och Thyssen Krupp om att Saab ska köpa hela varvskoncernen med marinbaserna i Malmö, på Muskö och i Karlskrona."
 • "– Parisavtalet är det bästa vi har och många kritiserar det för att sakna bindande avtalsmål som Kyotoprotokollet."
 • "Däremot är det moraliskt bindande."
 • "Han är väl medveten om att ett testamente inte är juridiskt bindande, men menar att en notering i en är en hjälp för både sjukvårdspersonal och anhöriga."
 • "Mäklaren genomförde husköpet via telefon men när köparen drog sig ur var det inte juridiskt bindande."
 • "Då visade sig att köpet trots påskrivet kontrakt inte var bindande, eftersom kvinnan som sålde huset inte hunnit underteckna det."
 • "Åklagaren har under den tio dagar långa rättegången, som avslutades på torsdagen, inte kunnat lägga fram någon bindande teknisk bevisning, utan hela hennes framställan bygger på en indiciekedja."
 • "Grunden för det är att jag anser att det inte finns någon bindande bevisning mot honom, säger 31-åringens advokat Karl-Gösta Myhrberg."

Rim på bindande

Vad betyder bindande inom generell ?

förpliktande

Möjliga synonymer till bindande

Diskussion om ordet bindande

bindande

Adjektiv

Hur används ordet bindande

 • "– Nytt för detta avtalet är att vi har skrivit in i kollektivavtalet, som är bindande, att vi årligen ska göra en utvärdering av hur avtalet fungerar."
 • "– Nytt för detta avtalet är att vi har skrivit in i kollektivavtalet, som är bindande, att vi årligen ska göra en utvärdering av hur avtalet fungerar."
 • "Strax efter insatsen på skrevs en icke bindande avsiktsförklaring under mellan Saab och Thyssen Krupp om att Saab ska köpa hela varvskoncernen med marinbaserna i Malmö, på Muskö och i Karlskrona."
 • "– Parisavtalet är det bästa vi har och många kritiserar det för att sakna bindande avtalsmål som Kyotoprotokollet."
 • "Däremot är det moraliskt bindande."
 • "Han är väl medveten om att ett testamente inte är juridiskt bindande, men menar att en notering i en är en hjälp för både sjukvårdspersonal och anhöriga."
 • "Mäklaren genomförde husköpet via telefon men när köparen drog sig ur var det inte juridiskt bindande."
 • "Då visade sig att köpet trots påskrivet kontrakt inte var bindande, eftersom kvinnan som sålde huset inte hunnit underteckna det."
 • "Åklagaren har under den tio dagar långa rättegången, som avslutades på torsdagen, inte kunnat lägga fram någon bindande teknisk bevisning, utan hela hennes framställan bygger på en indiciekedja."
 • "Grunden för det är att jag anser att det inte finns någon bindande bevisning mot honom, säger 31-åringens advokat Karl-Gösta Myhrberg."

Rim på bindande

Ordet bindande har 2 betydelser

 • Inom lingvistik
 • Inom kläder
lingvistik
kläder

Vad betyder bindande inom lingvistik ?

förpliktande

Översättningar (inom lingvistik)

Möjliga synonymer till bindande (inom lingvistik)

Relaterat till bindande (inom lingvistik)

bevisföring

logik

plikt

förpliktelse

bevis

förmåga

tvång

svar

Ordet bindande inom kläder

Översättningar (inom kläder)

Synonymer till bindande (inom kläder)

Möjliga synonymer till bindande (inom kläder)

Diskussion om ordet bindande