driva

driver
drev
drivit
Verb

Hur böjs ordet driva på svenska?

Presens: driver
Preteritum: drev
Supinum: drivit

Hur används ordet driva

 • "Erik driver korna till ladugården."
 • "Han driver henne till vansinne."
 • "Han drev omkring och såg mycket nöjd ut med sig själv."
 • "November var inte en bra månad att driva omkring på det här sättet."
 • "Erin och hennes mamma drev omkring norra Brasilien i två veckor."
 • "Hon drev genom Europa."
 • "Han hade ingenting att göra utan drev omkring i staden i timtal."
 • "Här menar jag att importörerna har ett ansvar att driva på sina leverantörer, säger Peter Karlssson."
 • "Och den kostnaden vill vi nu driva in från entreprenören, säger William Lavesson."
 • "Nu är det klart och vi slipper kämpa och driva ärendet mer, säger Nils-Åke Ohlsson."
 • "Svenska kyrkan, Pingstkyrkan, Frälsningsarmén och Equmeniakyrkan har nu ansökt om verksamhetsbidrag från kommunen för att driva ett härbärge i höst och vinter."
 • "Beslutet följer av Telenors strategi om att fokusera på produkt- och tjänsteutveckling och använda sig av specialiserade samarbetsparter i de fall dessa kan driva viss verksamhet mer effektivt, i det här fallet kundservice."
 • "Det känns inte realistiskt att jag ska fortsätta driva det då."
 • "– Vi stor inför stora utmaningar och har många viktiga frågor att driva för länets utveckling, som exempelvis att få ner den oacceptabelt höga ungdomsarbetslösheten, arbeta med viktiga infrastrukturfrågor och bryta den negativa trenden när det gäller befolkningsutvecklingen."
 • "Det ledde till att Mörbylånga kommun tog fallet till Förvaltningsrätten för att driva ett vitesmål mot vårdnadshavarna."
 • "Kommunen vänder sig nu till en annan privat aktör för att driva deras HVB-hem."
 • "Trots att ägarna, Stimulans Invest AB, tidigare har aviserat att de ska driva vandrarhem och ansöka om att driva ett privat HVB-hem, så ligger nu byggnaderna ute för försäljning."
 • "Här menar jag att importörerna har ett ansvar att driva på sina leverantörer, säger Peter Karlssson."
 • "Och den kostnaden vill vi nu driva in från entreprenören, säger William Lavesson."
 • "Nu är det klart och vi slipper kämpa och driva ärendet mer, säger Nils-Åke Ohlsson."
 • "Svenska kyrkan, Pingstkyrkan, Frälsningsarmén och Equmeniakyrkan har nu ansökt om verksamhetsbidrag från kommunen för att driva ett härbärge i höst och vinter."
 • "Beslutet följer av Telenors strategi om att fokusera på produkt- och tjänsteutveckling och använda sig av specialiserade samarbetsparter i de fall dessa kan driva viss verksamhet mer effektivt, i det här fallet kundservice."
 • "Det känns inte realistiskt att jag ska fortsätta driva det då."
 • "– Vi stor inför stora utmaningar och har många viktiga frågor att driva för länets utveckling, som exempelvis att få ner den oacceptabelt höga ungdomsarbetslösheten, arbeta med viktiga infrastrukturfrågor och bryta den negativa trenden när det gäller befolkningsutvecklingen."
 • "Det ledde till att Mörbylånga kommun tog fallet till Förvaltningsrätten för att driva ett vitesmål mot vårdnadshavarna."
 • "Kommunen vänder sig nu till en annan privat aktör för att driva deras HVB-hem."
 • "Trots att ägarna, Stimulans Invest AB, tidigare har aviserat att de ska driva vandrarhem och ansöka om att driva ett privat HVB-hem, så ligger nu byggnaderna ute för försäljning."
 • "Vattnet driver kvarnhjulet"
 • "Här är en ritning över mekanismen som driver lokomotivet"
 • "Hon drevs till brott av hunger"
 • "Jag undrar vad som driver honom till..."
 • "Maskinen drevs av elektricitet."
 • "Vad fordras det för att driva ett bolag?"
 • "Han driver landets mest välbesökta restaurang"
 • "En fiskare måste kunna laga sina nät och driva fogarna i hans båt"
 • "Han försökte driva spiken i trädet."
 • "Facket drev igenom sina krav."
 • "Hennes föräldrar drev henne att gifta sig."
 • "Jag har inte för avsikt att driva saken vidare."

Ordet driva har 7 betydelser

 • Inom bildligt
 • Inom vardagligt
 • Inom musik
 • Inom generell
 • Inom medicin
 • Inom byggnadskonst
 • Inom sjöfart
bildligt
vardagligt
musik
generell
medicin
byggnadskonst
sjöfart

Vad betyder driva inom bildligt ?

föras omkring utan egen vilja; irra

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till driva (inom bildligt)

Ordet driva inom vardagligt

drivas ihop

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till driva (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till driva (inom vardagligt)

Ordet driva inom generell

driva ned, driva in, driva igenom; tvinga ngn/ngt föra

Översättningar (inom generell)

Synonymer till driva (inom generell)

Ordet driva inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Synonymer till driva (inom medicin)

Ordet driva inom byggnadskonst

göra båt vattentät.

Översättningar (inom byggnadskonst)

Synonymer till driva (inom byggnadskonst)

Möjliga synonymer till driva (inom byggnadskonst)

Ordet driva inom sjöfart

driva ur kurs

Översättningar (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till driva (inom sjöfart)

Diskussion om ordet driva

drivande

drivandet
drivanden
drivandena
Substantiv [t]

Översättningar (inom sjöfart)

Engelska

Hur böjs ordet drivande på svenska?

Obestämd singular: drivande
Bestämd singular: drivandet
Obestämd plural: drivanden
Bestämd plural: drivandena

Hur används ordet drivande

 • "– Nu behöver vi volontärer som kan hjälpa till med gemenskap och praktikaliteter på kvällstid, säger Ulf Sundkvist, pastor i Pingstkyrkan och en av de drivande krafterna bakom projektet."
 • "Överskottet från den bokförsäljningen har gått till att skapa kulturstipendiet som alltså delats ut till Stefan Eggers som bland annat varit en av de drivande krafterna bakom Porslinan i Karlskrona."
 • "Vi vill prova att flytta läsningen till en annan miljö, så man kan se att läsning är roligt, säger bibliotekarien Lisa Elmers som är en av de drivande bakom projektet."
 • "Anki Olsson arbetar som perfusionist på Thoraxcentrum och är den som har varit drivande i utställningen."
 • "Efter dödsskjutningen i Rödeby beskrevs han som drivande bakom trakasserierna mot familjen."
 • "I de förhör som hållits är det en av pojkarna som pekas ut som drivande."
 • "Men den som 2007 ansågs ha varit drivande bakom trakasserierna mot familjen på gården har samlat på sig flera domar."
 • "Föreningen uppger i ett pressmeddelande att de kommer att anordna en årlig Pridefestival, men också vara drivande i att skapa andra event samt debatter inom HBTQ-frågor."
 • "Det var 27-åringen från Asarum som var drivande i rånet, då han gav sig på tjejerna och hotade dem med en matkniv och tvingade dem att ge ifrån sig sina mobiltelefoner."
 • "Med ett stort patos är han en drivande kraft i föreningens arbete med att sätta individens utveckling i fokus och på så sätt skapa bästa förutsättningar för såväl utveckling som vilja att fortsätta länge med sin idrott. ”"

Diskussion om ordet drivande

drivande

Adjektiv

Hur används ordet drivande

 • "– Nu behöver vi volontärer som kan hjälpa till med gemenskap och praktikaliteter på kvällstid, säger Ulf Sundkvist, pastor i Pingstkyrkan och en av de drivande krafterna bakom projektet."
 • "Överskottet från den bokförsäljningen har gått till att skapa kulturstipendiet som alltså delats ut till Stefan Eggers som bland annat varit en av de drivande krafterna bakom Porslinan i Karlskrona."
 • "Vi vill prova att flytta läsningen till en annan miljö, så man kan se att läsning är roligt, säger bibliotekarien Lisa Elmers som är en av de drivande bakom projektet."
 • "Anki Olsson arbetar som perfusionist på Thoraxcentrum och är den som har varit drivande i utställningen."
 • "Efter dödsskjutningen i Rödeby beskrevs han som drivande bakom trakasserierna mot familjen."
 • "I de förhör som hållits är det en av pojkarna som pekas ut som drivande."
 • "Men den som 2007 ansågs ha varit drivande bakom trakasserierna mot familjen på gården har samlat på sig flera domar."
 • "Föreningen uppger i ett pressmeddelande att de kommer att anordna en årlig Pridefestival, men också vara drivande i att skapa andra event samt debatter inom HBTQ-frågor."
 • "Det var 27-åringen från Asarum som var drivande i rånet, då han gav sig på tjejerna och hotade dem med en matkniv och tvingade dem att ge ifrån sig sina mobiltelefoner."
 • "Med ett stort patos är han en drivande kraft i föreningens arbete med att sätta individens utveckling i fokus och på så sätt skapa bästa förutsättningar för såväl utveckling som vilja att fortsätta länge med sin idrott. ”"

Relaterat till drivande

kraftyttring

arbetslust

förmåga

raskhet

tvång

Diskussion om ordet drivande