blygsam

blygsammare
blygsammast
Adjektiv

Synonymer till blygsam

Hur böjs ordet blygsam på svenska?

Komparativ: blygsammare
Superlativ: blygsammast

Vad betyder blygsam inom bildligt ?

som inte skryter utan är ödmjuk och endast i mycket ringa omfattning berättar om sin egen förträfflighet, speciellt när den senare är nämnvärd

Relaterat till blygsam

ödmjukhet

anspråkslöshet

litenhet

kyskhet

känsla

måttlighet

Diskussion om ordet blygsam