sober

Adjektiv

Översättningar

Vad betyder sober inom bildligt ?

som noggrant har övervägts, som med säker bedömning är av det rätta måttet, ofta i fråga om stil och estetik

Möjliga synonymer till sober

Diskussion om ordet sober

 • - 2009-01-25

  allvarlig

sober

soberer
Adjektiv

Hur används ordet sober

 • "sober Puritan gray"
 • "sober as a judge"

Ordet sober har 5 betydelser

 • Inom anatomi
 • Inom generell
 • Inom medicin
 • Inom färg
 • Inom lingvistik
anatomi
generell
medicin
färg
lingvistik

Vanligast betydelse av ordet sober inom anatomi

Översättningar (inom anatomi)

Svenska

Möjliga synonymer till sober (inom anatomi)

Ordet sober inom generell

not affected by a chemical substance (especially alcohol)

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till sober (inom generell)

Ordet sober inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Synonymer till sober (inom medicin)

Möjliga synonymer till sober (inom medicin)

Ordet sober inom färg

Översättningar (inom färg)

Synonymer till sober (inom färg)

Ordet sober inom lingvistik

Översättningar (inom lingvistik)

Synonymer till sober (inom lingvistik)

Diskussion om ordet sober

sober

sober
sobered
sobered
Verb

Översättningar (inom lingvistik)

Synonymer till sober (inom lingvistik)

Hur används ordet sober

 • "Keep him in bed until he sobers up"
 • "After thinking about the potential consequences of his plan, he sobered up"
 • "A sobering thought"

Ordet sober har 2 betydelser

 • Inom aktier
 • Inom generell
aktier
generell

Ordet sober inom aktier

Översättningar (inom aktier)

Möjliga synonymer till sober (inom aktier)

Ordet sober inom generell

cause to become sober

(inom generell)

Diskussion om ordet sober