boost

boosts
Substantiv

Översättningar

Synonymer till boost

Hur används ordet boost

 • "he gave her a boost over the fence"
 • "” Man får en extra boost när man gör mål ”"
 • "Sedan är det klart att man får en extra boost när man gör mål, säger Stiller."

Ordet boost har 2 betydelser

 • Inom ALLMÄNT
 • Inom generell
ALLMÄNT
generell

Vad betyder boost inom ALLMÄNT ?

the act of giving an upward push

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Svenska

Synonymer till boost (inom ALLMÄNT)

Ordet boost inom generell

the act of giving hope or support to someone

Översättningar (inom generell)

Synonymer till boost (inom generell)

Möjliga synonymer till boost (inom generell)

Diskussion om ordet boost

boost

boost
boosted
boosted
Verb

Översättningar (inom generell)

Synonymer till boost (inom generell)

Hur används ordet boost

 • "The tax cut will boost the economy"
 • "boost the voltage in an electrical circuit"
 • "boost the engine"

Ordet boost har 4 betydelser

 • Inom ekonomi
 • Inom utbildning
 • Inom vardagligt
 • Inom generell
ekonomi
utbildning
vardagligt
generell

Ordet boost inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Svenska

Synonymer till boost (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till boost (inom ekonomi)

Ordet boost inom utbildning

give a boost to; be beneficial to

Översättningar (inom utbildning)

Synonymer till boost (inom utbildning)

Ordet boost inom vardagligt

increase or raise

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till boost (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till boost (inom vardagligt)

Ordet boost inom generell

push or shove upward, as if from below or behind

increase the voltage of

Översättningar (inom generell)

(inom generell)

Diskussion om ordet boost