stimulus

(-)(-)(-)
Substantiv

Översättningar

Vad betyder stimulus inom generell ?

något som framkallar en reaktion (kallad respons) i exempelvis en organism eller ett system

Möjliga synonymer till stimulus

Relaterat till stimulus

kraftmedel

drivning

upprördhet

framdrivning

motiv

kraftyttring

Diskussion om ordet stimulus

stimulus

Substantiv

Översättningar

Möjliga synonymer till stimulus

Diskussion om ordet stimulus