bortom

Preposition

Översättningar

Synonymer till bortom

Hur används ordet bortom

 • "På avstånd, bortom floden, låg en liten stad"
 • "Boken blev en succé bortom mina vildaste drömmar"
 • "Men den knyter ju samman Blekinge och järnålderns Blekinge med andra regioner, långt bortom Blekinges gränser, så den är betydelsefull så."
 • "Projektet sträcker sig över 90 dagar fram till början av maj och syftet är att skapa förståelse kring vad Karlskronas världsarv består av bortom byggnader och fysiska monument."
 • "Avaskärs historia sträcker sig långt bortom den forna festplatsen."
 • "Enligt Kent Hoff var huset redan då bortom räddning."
 • "Redan i maj sade SAS att man inte tänkte betala ut någon ersättning eftersom strejken var ” en extraordinär omständighet bortom vår kontroll ”."
 • "– Många har längtat efter en möjlighet att diskutera brännande frågor bortom pajkastning, säger Jan Helin."
 • "Hovrätten skriver i sin dom att ” Sammantaget är det hovrättens slutsats att det är bortom rimligt tvivel bevisat att ( mannen ) var väl medveten om att ( kvinnan ) den 30 april 2014 utövat utdraget kraftigt våld mot Yara med bl.a. den i målet åberopade brödkaveln och han inte ingripit på ett adekvat sätt när Yara sökt hans beskydd."
 • "Jag får en inblick i människors liv bortom den bild man får i media."
 • "Sammantaget menar hon att det är ställt bortom rimligt tvivel att den åtalade 56-åringen orsakat den 53-åriga kvinnans död."
 • "Premiär för nyskrivna ” Det är något bortom bergen ” sker i Konsthallen i Karlskrona i nästa vecka."

Diskussion om ordet bortom