hinsides

Preposition

Översättningar

Engelska

Hur används ordet hinsides

  • "Det hinsides livet"
  • "Med sig i graven hade Tutankhamun bland annat flera gångkäppar och ett apotek för användning i livet hinsides."
  • "Så jeg glæder mig over at Yahya og Pia og Naser er her, for de er en del af det jeg er, de udtrykker min egen splittelse, som dansker, og som individ hinsides det nationale."
  • "Dessa resultat stöds av att man i Tutankhamuns grav hittade många gångkäppar och ett apotek för användning i livet hinsides."

Vad betyder hinsides inom generell ?

på andra sidan

Möjliga synonymer till hinsides

Diskussion om ordet hinsides

hinsides

Okänd ordklass

Hur används ordet hinsides

  • "Med sig i graven hade Tutankhamun bland annat flera gångkäppar och ett apotek för användning i livet hinsides."
  • "Så jeg glæder mig over at Yahya og Pia og Naser er her, for de er en del af det jeg er, de udtrykker min egen splittelse, som dansker, og som individ hinsides det nationale."
  • "Dessa resultat stöds av att man i Tutankhamuns grav hittade många gångkäppar och ett apotek för användning i livet hinsides."

Diskussion om ordet hinsides