därborta

Adverb

Översättningar

Hur används ordet därborta

  • "– Efter att ha analyserat det här ganska noga är min slutsats att det här fåtalsväldet inte ger en bättre ekonomisk utveckling och en sämre demokrati med besluten långt därborta, sa Göran Engström som tycker att bildandet av storregioner är en så stor fråga att den borde finnas med i en valrörelse."
  • "– Det är ett bebott område därborta, så de är på väg för kika vad det kan vara, säger SOS alarm."
  • "– Ja absolut, vi har bra känsla därborta, och jag tror att vi känner en jäkla revanschlust så här direkt också."
  • "Hon byggdes bara en bit bort härifrån, i kröken därborta mot stan där Brodinska varvet låg, säger Mats Wiberg som varit och med arbetat ideellt med att få tillbaka båten till Gävle entusiastiskt."
  • "– Jätteroligt att leka här med de kläderna därborta, fyller Lynn Alstad i borta från Småstaden där hon hittat utklädningskläderna."
  • "Men låt honom inte dö därborta."
  • "Och Sverige har högt anseende därborta, genom Abba, Björn Borg och Ulrika Jonsson."
  • "Dessutom har det varit varmt därborta på sistone, säger Roland Sigvald, entomolog på Lantbruksuniversitetet i Uppsala."
  • "– Det var på grund av skyltningen, de stod därborta."
  • "Och så skulle sjuksköterskan hjälpa patienten på ” femman ” därborta också innan hon går."

Vad betyder därborta inom generell ?

''variant av'' där borta, på den (specifika) platsen (som är skild från den aktuella platsen)

Möjliga synonymer till därborta

Diskussion om ordet därborta