cement

cementen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till cement

Hur används ordet cement

 • "För att dölja den byggde han möbler cement och på dem satte han några trädgårdstroll."
 • "Den ammunition som inte blev kvarlämnad i de sandfyllda tunnlarna slängdes i havet och täcktes så småningom med cement."
 • "Parkavdelningens försök att täta med cement och silikon har misslyckats."
 • "Gaza har inte kunnat få in cement under fem, sex år, så varje hus, skola och sjukhus som har bombats har inte kunnat återuppbyggas, säger Faraj Abuiseifan."
 • "– Det är cement över anläggningen."
 • "I kompressorrummet på företaget Dala cement och i en villakällare på Björbovägen rasar just nu två bränder."
 • "Lastbil läckte cement i Rättvik"
 • "Lastbilen ska ha vält på väg 301 läcker nu cement."
 • "– Läget är allvarligt och vi kan inte köpa cement från utlandet i tillräckliga mängder, säger betongföretagets ägare Peder Flygt."
 • "Svårt att hitta ersättare till cement"

Vad betyder cement inom ålderdomlig ?

Fotograf: Wikipedia
blandning av kalksten och lera som används i betong

Relaterat till cement

kåda

glatthet

hårdhet

material

förbindelsemedel

sammanhållning

svampighet

Diskussion om ordet cement

cement

cements
Substantiv

Översättningar

Hur används ordet cement

 • "they stood on the gray cement beside the pool"

Ordet cement har 2 betydelser

 • Inom generell
 • Inom tandvård
generell
tandvård

Vad betyder cement inom generell, generell ?

concrete pavement is sometimes referred to as cement a building material that is a powder made of a mixture of calcined limestone and clay; used with water and sand or gravel to make concrete and mortar

something that hardens to act as adhesive material

Översättningar (inom generell)

Synonymer till cement (inom generell)

Möjliga synonymer till cement (inom generell)

Ordet cement inom tandvård

any of various materials used by dentists to fill cavities in teeth

Översättningar (inom tandvård)

Diskussion om ordet cement

cement

cement
cemented
cemented
Verb

Översättningar (inom tandvård)

Hur används ordet cement

 • "We cemented our friendship"

Ordet cement har 3 betydelser

 • Inom generell
 • Inom bildligt
 • Inom ALLMÄNT
generell
bildligt
ALLMÄNT

Vad betyder cement inom generell, generell ?

cover or coat with cement"

make fast as if with cement

Översättningar (inom generell)

Mindre vanlig betydelse av ordet cement inom ALLMÄNT

bind or join with cement

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till cement (inom ALLMÄNT)

Diskussion om ordet cement