coda

codan
codor
codorna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet coda på svenska?

Obestämd singular: coda
Bestämd singular: codan
Obestämd plural: codor
Bestämd plural: codorna

Hur används ordet coda

  • "– Varför har inte coda eller barn med ci också förtur på samma sätt som döva barn?"
  • "Jörhag berättade också att Örebro kommun just nu utreder om Klöverängens uppdrag ska utökas till att gälla även andra som är i behov av en teckenspråkig miljö, till exempel coda."

Ordet coda har 2 betydelser

  • Inom musik
  • Inom balett
musik
balett

Vad betyder coda inom musik ?

en mer eller mindre självständig passage i slutet av en komposition

Översättningar (inom musik)

Engelska

Relaterat till coda (inom musik)

musik

slut

Ordet coda inom balett

avslutningsdel

Översättningar (inom balett)

Engelska
  • coda  [ balett ]

Diskussion om ordet coda

coda

codas
Substantiv

Översättningar (inom balett)

Svenska

Synonymer till coda (inom balett)

Ordet coda har 3 betydelser

  • Inom musik
  • Inom musik
  • Inom balett
musik
musik
balett

Vanligast betydelse av ordet coda inom musik

Översättningar (inom musik)

Svenska

Synonymer till coda (inom musik)

Möjliga synonymer till coda (inom musik)

Ordet coda inom musik

en mer eller mindre självständig passage i slutet av en komposition

Översättningar (inom musik)

Svenska
  • coda  [ balett ]

Möjliga synonymer till coda (inom musik)

Ordet coda inom balett

avslutningsdel

Översättningar (inom balett)

Svenska
  • coda  [ balett ]

Diskussion om ordet coda