crap

Substantiv

Översättningar

Svenska

Diskussion om ordet crap

crap

Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet crap har 2 betydelser

  • Inom barn
  • Inom zoologi
barn
zoologi

Vad betyder crap inom barn ?

obscene terms for feces

Synonymer till crap (inom barn)

Möjliga synonymer till crap (inom barn)

Ordet crap inom zoologi

Översättningar (inom zoologi)

Svenska

Möjliga synonymer till crap (inom zoologi)

Diskussion om ordet crap

crap

crap
crapped
crapped
Verb

Översättningar (inom zoologi)

Synonymer till crap (inom zoologi)

Möjliga synonymer till crap

Diskussion om ordet crap