departure

departures
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet departure har 6 betydelser

  • Inom luftfart
  • Inom militärväsen
  • Inom sjöfart
  • Inom ålderdomlig
  • Inom musik
  • Inom sport
luftfart
militärväsen
sjöfart
ålderdomlig
musik
sport

Vad betyder departure inom luftfart ?

Act of departing

Översättningar (inom luftfart)

Synonymer till departure (inom luftfart)

Möjliga synonymer till departure (inom luftfart)

Vanlig betydelse av ordet departure inom militärväsen

Översättningar (inom militärväsen)

Svenska

Synonymer till departure (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till departure (inom militärväsen)

Vanlig betydelse av ordet departure inom sjöfart

Synonymer till departure (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till departure (inom sjöfart)

Mindre vanlig betydelse av ordet departure inom ålderdomlig

Översättningar (inom ålderdomlig)

Synonymer till departure (inom ålderdomlig)

Möjliga synonymer till departure (inom ålderdomlig)

Ovanlig betydelse av ordet departure inom musik

Översättningar (inom musik)

Möjliga synonymer till departure (inom musik)

Ordet departure inom sport

Översättningar (inom sport)

Synonymer till departure (inom sport)

Möjliga synonymer till departure (inom sport)

Diskussion om ordet departure