aberration

aberrationen
aberrationer
aberrationerna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till aberration

Hur böjs ordet aberration på svenska?

Obestämd singular: aberration
Bestämd singular: aberrationen
Obestämd plural: aberrationer
Bestämd plural: aberrationerna

Hur används ordet aberration

 • "Vissa linser använder asfäriska element för att bättre korrigera sfärisk aberration vid stora bländaröppningar"
 • "Celsius fortsatte nu med iver sina observationer, genom vilka han spridde nytt ljus över läran om planeternas gång, kometerna, stjärnornas aberration.... (SvWik)"

Ordet aberration har 2 betydelser

 • Inom optik
 • Inom astronomi
optik
astronomi

Vad betyder aberration inom optik ?

Sfärisk aberration uppstår då ljus bryts igenom en lins som är sfäriskt slipad, och orsakas av att ljuset som bryts i kanten av linsen inte fokuseras på samma brännpunkt som ljuset i optikens centrum https://sv.wikipedia.org/wiki/Aberration_(optik)

Översättningar (inom optik)

Synonymer till aberration (inom optik)

Möjliga synonymer till aberration (inom optik)

Ordet aberration inom astronomi

Årlig aberration, en årlig rörelse av stjärnornas observerade orter omkring de sanna orterna. Vid ekliptikans pol är rörelsen cirkulär, vid lägre latituder är den elliptisk https://sv.wikipedia.org/wiki/Aberration_(astronomi)

Översättningar (inom astronomi)

Synonymer till aberration (inom astronomi)

Möjliga synonymer till aberration (inom astronomi)

Relaterat till aberration (inom astronomi)

variation

Diskussion om ordet aberration

aberration

aberrations
Substantiv

Översättningar (inom astronomi)

Synonymer till aberration (inom astronomi)

Hur används ordet aberration

 • "A temporary aberration from the long-term trend"
 • "He made a listening test to make sure its not an aberration in the program."
 • "He did this in a moment of aberration"
 • "Some lenses use aspheric elements to better correct spherical aberration at wide apertures."

Ordet aberration har 3 betydelser

 • Inom generell
 • Inom teknik
 • Inom sjöfart
generell
teknik
sjöfart

Vad betyder aberration inom generell, generell ?

a disorder in one's mental state

Översättningar (inom generell)

(inom generell)

Möjliga synonymer till aberration (inom generell)

Möjliga synonymer till aberration (inom generell)

Ordet aberration inom teknik

an optical phenomenon resulting from the failure of a lens or mirror to produce a good image

Översättningar (inom teknik)

Svenska

Synonymer till aberration (inom teknik)

Möjliga synonymer till aberration (inom teknik)

Ordet aberration inom sjöfart

Översättningar (inom sjöfart)

Synonymer till aberration (inom sjöfart)

Diskussion om ordet aberration