diffus

Adjektiv

Översättningar

Synonymer till diffus

Hur används ordet diffus

 • "Sjukdomsbilden är ofta diffus och syfilis kan imitera en mängd olika sjukdomar."
 • "Många ungdomar har en mycket diffus bild av arbetsmarknaden och inom vilka branscher och yrken de borde utbilda sig för att få jobb i Dalarna."
 • "Självkörande fordon är inte något som kommer i en diffus framtid, utan tester pågår redan på flera håll i Sverige."
 • "Börje Svensson som är en chefläkaren i Region Gävleborg säger att hypotyreos är en komplex och diffus sjukdom, omgärdad av många myter."
 • "Enligt försvaret är lagen diffus och öppen för tolkning och förbjuder inte flytt av kött vid hemslakt."
 • "Det är en rätt diffus arbetsuppgift att försöka ha koll på personer, som kanske kan vara farliga."
 • "Hans kampanj har varit ganska diffus."
 • "– När man uttalar hoten är man diffus och det sker under ytan."
 • "I den högerextrema miljön har gränsen mellan våldsbejakande och icke våldsbejakande extremism blivit allt mer diffus, enligt Säkerhetspolisen, som också påpekar att intresset för miljö- och djurrättsfrågor har ökat."
 • "Alla helgons dag må ha diffus bakgrund, men vi moderna människor behöver den typen av helgdagar, menar etnologen Jonas Engman."

Vad betyder diffus inom meteorologi ?

spridd åt alla håll

Relaterat till diffus

obegriplighet

otydlighet

stil

spridning

mångordighet

överdrift

omväg

övermått

brist på sammanhang

Diskussion om ordet diffus

diffuse

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet diffuse

 • "a large diffuse organization"
 • "a diffuse historical novel"

Ordet diffuse har 2 betydelser

 • Inom meteorologi
 • Inom generell
meteorologi
generell

Ordet diffuse inom meteorologi

Översättningar (inom meteorologi)

Ordet diffuse inom generell

spread out; not concentrated in one place

lacking conciseness

Diskussion om ordet diffuse

diffuse

diffuse
diffused
diffused
Verb

Översättningar (inom generell)

Synonymer till diffuse (inom generell)

Hur används ordet diffuse

 • "The soldiers fanned out"

Ordet diffuse har 2 betydelser

 • Inom radio
 • Inom fysik
radio
fysik

Vad betyder diffuse inom radio ?

move outward

Översättningar (inom radio)

Synonymer till diffuse (inom radio)

Möjliga synonymer till diffuse (inom radio)

Ordet diffuse inom fysik

Översättningar (inom fysik)

Synonymer till diffuse (inom fysik)

Diskussion om ordet diffuse