diversification

diversifications
Substantiv

Översättningar

Hur används ordet diversification

  • "my broker recommended a greater diversification of my investments"

Vad betyder diversification inom teknik ?

the act of diversifying (introducing variety)

Diskussion om ordet diversification