variance

variances
Substantiv

Översättningar

Ordet variance har 5 betydelser

  • Inom religion
  • Inom generell
  • Inom biologi
  • Inom matematik
  • Inom musik
religion
generell
biologi
matematik
musik

Ordet variance inom religion

Översättningar (inom religion)

Ordet variance inom generell

Översättningar (inom generell)

Svenska

Synonymer till variance (inom generell)

Uttryck till variance (inom generell)

Ord i uttryck för variance (inom generell)

Möjliga synonymer till variance (inom generell)

Möjliga synonymer till variance (inom generell)

Möjliga synonymer till variance (inom generell)

Ordet variance inom biologi

Översättningar (inom biologi)

Synonymer till variance (inom biologi)

Möjliga synonymer till variance (inom biologi)

Ordet variance inom matematik

the second moment around the mean; the expected value of the square of the deviations of a random variable from its mean value

Ordet variance inom musik

Översättningar (inom musik)

Svenska

Synonymer till variance (inom musik)

Möjliga synonymer till variance (inom musik)

Diskussion om ordet variance

  • - 2014-06-11

    spridning