dräneringsbrunn

dräneringsbrunnen
dräneringsbrunnar
dräneringsbrunnarna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet dräneringsbrunn på svenska?

Obestämd singular: dräneringsbrunn
Bestämd singular: dräneringsbrunnen
Obestämd plural: dräneringsbrunnar
Bestämd plural: dräneringsbrunnarna

Hur används ordet dräneringsbrunn

  • "Det var först 2006 som kvarlevorna hittades i en dräneringsbrunn utanför Karlsborg i samband med att dåvarande Vägverket rensade diken."
  • "Bilen körde av okänd anledning ner 14 stolpar och skadade en dräneringsbrunn under sin framfart."
  • "Alternativet är att borra en dräneringsbrunn eller att själva ” döda ” läckan."
  • "Först 2006 upptäcktes kvarlevorna i en dräneringsbrunn utanför Karlsborg."

Diskussion om ordet dräneringsbrunn