erinran

(-)(-)(-)
Substantiv

Översättningar

Synonymer till erinran

Hur används ordet erinran

  • "Advokaten i Blekinge får nu en erinran av Advokatsamfundet för att ha handlat i strid med god advokatsed."
  • "I förra veckan delade socialnämndens arbetsutskott ut en erinran mot krogen Dr. Jekyll & Mr.Hyde efter upprepade fall av överservering."
  • "De kan inte förstå hur en läkare som trots erinran och varning – får behålla sin legitimation i 20 år innan det tar stopp."
  • "Redan 1994 fick läkaren en erinran för att han skrev ut höga doser beroendeframkallande mediciner till patienter, utan att undersöka dem."
  • "Socialnämnden slipper formell kritik kring hanteringen av 21-åriga Emmeli Olsson, men IVO avslutar sitt beslut med en erinran om de skyldigheter kommunen har när det gäller hjälp till missbrukare – i synnerhet unga personer."
  • "Påföljder som beslutas av Fastighetsmäklarinspektionens disciplinnämnd är att en fastighetsmäklare kan få sin registrering återkallad, få en varning eller erinran."
  • "En advokat i Stockholm får en erinran av Advokatsamfundets disciplinnämnd för att han inte gett en 85-årig änka i Hudiksvall tillräcklig tid för att förbereda sig inför den kontakt hon uppmanats att ha med advokaten."
  • "Länsrätten friar en läkare vid Ljusdals hälsocentral från disciplinansvar i form av en erinran för de råd han gav till en kollega efter att ha tagit del av undesökningsresultaten för en 40-årig kvinna med buksmärtor."
  • "Länsrätten friar en läkare vid Ljusdals hälsocentral från disciplinansvar i form av en erinran för de råd han gav till en kollega efter att ha tagit del av undesökningsresultaten för en 40-årig kvinna med buksmärtor."
  • "Läkaren hade tilldelats erinran av Hälsooch sjukvårdens ansvarsnämnd."

Diskussion om ordet erinran