följebrev

följebrevet
(-)(-)
Substantiv [t]

Hur används ordet följebrev

  • "Det aktuella brevet skrevs 2009 och var enligt henne ett följebrev till ett förslag till ett civilt samarbetsavtal med Saudiarabien."
  • "– Om man sedan skriver något lite längre och vill skicka in till ett förlag, och skriver i sitt följebrev att man har vunnit Lilla Augustpriset, då är det mycket större chans att förlagen blir intresserade av att läsa manuset."
  • "– Man tycker att Bring borde skickat med något följebrev med en förklaring."
  • "” Hanteringen av flyktingströmmarna är inte längre möjlig utan ett riktat och förstärkt samarbete med migranternas hemländer och transitländerna ”, skriver premiärminister Matteo Renzi bland annat i ett följebrev."
  • "I ett följebrev till en protestlista som skickats till kommunledningen i Vännäs skrivs det att efternamnen på de 240 anställda inom vårdoch omsorgsförvaltningen som skrivit på listan har strukits av rädsla för att de ska utsättas för hot eller repressalier."
  • "Nu ligger lärarlönerna i botten och som en följd av detta står vi nu inför en nationell lärarkris, skriver lärarna i ett följebrev."

Möjliga synonymer till följebrev

Relaterat till följebrev

information

Diskussion om ordet följebrev