protestbrev

protestbrevet
protestbrev
protestbreven
Substantiv [t]

Översättningar

Hur böjs ordet protestbrev på svenska?

Obestämd singular: protestbrev
Bestämd singular: protestbrevet
Obestämd plural: protestbrev
Bestämd plural: protestbreven

Hur används ordet protestbrev

  • "Nu har de lämnat in ett protestbrev till kommunen där de kräver rätt till mer ledighet."
  • "210 förskolelärare och barnskötare i Karlshamns kommun har skrivit under ett protestbrev via fackförbunden Kommunal och Lärarförbundet där de kräver att få ta ut ledighet som ersättning för övertid, det skriver lokala medier."
  • "Flyktingar skriver protestbrev till Migrationsverket"
  • "Flera hundra förskolelärare har lämnat protestbrev till kommunen"
  • "Förskolan i Fridlevstad Karlskrona kommer att drabbas av nedskärningar i personalen och föräldrarna till barnen har skickat in ett protestbrev till kommunen."
  • "De har därför skickat ett protestbrev till äldrenämnden med namnunderskrifter från över 600 personer."
  • "Skickat protestbrev"
  • "Hasslöbor har skickat ett protestbrev med över 600 underskrifter och kräver att omvårdnadsboendet Björkhaga blir kvar."
  • "Det här har retat upp lärarna som nu förbereder ett protestbrev."
  • "Lärare skriver protestbrev – – Som Volvoarbetare utan plåt"

Möjliga synonymer till protestbrev

Relaterat till protestbrev

information

Diskussion om ordet protestbrev