faded

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet faded

  • "the faded tones of an old recording"
  • "faded jeans"

Ordet faded har 2 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom generell
vardagligt
generell

Ordet faded inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Ordet faded inom generell

Synonymer till faded (inom generell)

Uttryck till faded (inom generell)

Diskussion om ordet faded

fade

fade
faded
faded
Verb

Synonymer till fade (inom generell)

Hur används ordet fade

  • "The scene begins to fade"
  • "Her bloom was fading"

Ordet fade har 4 betydelser

  • Inom sjöfart
  • Inom generell
  • Inom sport
  • Inom teknik
sjöfart
generell
sport
teknik

Vad betyder fade inom sjöfart ?

become less clearly visible or distinguishable

Översättningar (inom sjöfart)

Synonymer till fade (inom sjöfart)

Ordet fade inom generell

lose freshness, vigor, or vitality

Ordet fade inom sport

Översättningar (inom sport)

Synonymer till fade (inom sport)

Möjliga synonymer till fade (inom sport)

Ordet fade inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Synonymer till fade (inom teknik)

Möjliga synonymer till fade (inom teknik)

Diskussion om ordet fade