far

[fɑːr]
(-)(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Engelska

Synonymer till far

Hur uttalas ordet far?

[fɑːr]

Hur används ordet far

 • "– Som far till tre döttrar är jag bestört över övergrepp på flickor, sade Praful Patel till India Today."
 • "Med Satan är pampig på fel sätt, resten av låtarna är mycket bättre, med gnagande far / son-tematik, och inte minst singeln Skända flaggan, en antinationalistisk pamflett, med en refräng som retfullt sätter sig i skallen."
 • "Sundström längtar bort, tunga tåg far genom natten och Martin Hederos finns där som en yngre Jan Johansson för att med pianots hjälp mana fram och förstärka den ödsliga Dunderklumpen-känslan."
 • "Kinski fick två döttrar och en son – den remarkabla skådespelerskan Natassja Kinski men också Pola Kinski som nu utkommit med en bok som skildrar hennes far som pedofil."
 • "Kindermund ( Insel ) eller Barnamun, heter boken som berättar om hur en berömd far kan förstöra ett barn under fjorton år med äckel, ångest och kompensatoriska inköpsturnéer."
 • "Claes växte upp på en gård utanför Sunne med höns, får, grisar och en far som var jägare."
 • "Birgers Fredricsons far hette Sten."
 • "– Min son kommer att samarbeta och är beredd att svara på alla frågor från försvarssidan, sade det 28-åriga huvudvittnets far när rättegången efter den omskrivna gängvåldtäkten i New Delhi i går började på allvar."
 • "Kronologisk är den inte, utan far än hit än dit."
 • "Att döma av helgens uttalanden i GP från stressade barnmorskor finns en högst påtaglig risk för att även födande kvinnor och barn far illa."
 • "Det fick vara slut med det intresse han ärvt från sin far."
 • "Han är inte bara far till guldhjälten Ekman-Larsson, utan också sportchef i Karlskrona HK."
 • "Det har hänt vid en gång- och cykeltunnel och de här betongblocken far iväg som projektiler när de blir träffade."
 • "Akuta görs om det kommer in en anmälan om misstänkt vanskötsel eller djur som far illa."
 • "Idag levererar familjeföretaget, som startades av bröderna Jinbäcks far i Sjöbo i början av 60-talet, antipiratmaskiner över hela världen."
 • "– Jag spenderade hela årskurs tre tillsammans med min far på turné och med cirkusliv så jag fick aldrig uppleva tredje klass i skolan."
 • "Styrning och ledning är väsentligt, och det går inte att pengarna rinner ut på ena sidan och så är det utsatta barn som far illa på andra sidan."
 • "” Barnen far inte illa ”"
 • "Jag far ju själv illa av luften i lokalerna och harklar och hostar, säger hon."
 • "– Jag har körkort, men jag fick inte köra bil för min far och för min bror."

Vad betyder far inom familj ?

''kortform av'' fader

Möjliga synonymer till far

Relaterat till far

släktskap

Diskussion om ordet far

 • - 2008-11-04

  Den raport som skrivs på med utgångspunkt från analys av ett fel.

fara

far
for
farit
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet fara på svenska?

Presens: far
Preteritum: for
Supinum: farit

Hur används ordet fara

 • "Enligt socialtjänstlagen ska unga som misstänks fara illa utredas inom fyra månader och det ska följas upp var sjätte vecka."
 • "– Det är ingen fara för patienterna att vistas i lokalerna men för alla medarbetare ska få en varaktig god arbetsmiljö behöver olika saker åtgärdas omgående, säger Per Johansson."
 • "Det hela hände den 10 september men anmäldes inte till polisen förr än igår och rubriceras som ett framkallande av fara för annan."
 • "Nu polisanmäler Trafikverket händelserna, som kan vara en stor fara."
 • "– Vi fick ut dem och det är ingen fara så länge de inte utsätts för värme, säger Magnus Kärvhag."
 • "Den berusade 69-åring som greps tidigt på tisdagsmorgonen misstänkt för misshandel och framkallande av fara för annan, är nu satt på fri fot."
 • "Dioxinundantaget inte i fara"
 • "– Vi fick under hela förra året beskedet från gymnasie- och utbildningsnämnden att det inte var någon fara med ekonomin och när året var slut så stod vi inför ett stort minus."
 • "Segelbåten låg dess bättre vid kaj och efter länspumpning är den nu utom fara."
 • "Denna gången var det ingen fara för liv eller hus."

Vad betyder fara inom bildligt ?

utsatthet för eventuell skada eller smärta; risk för mycket negativ och skadlig utveckling

Relaterat till fara

riktning

rörelse

landresa

hastighet

avgång

Diskussion om ordet fara

far

Adverb

Översättningar

Svenska

Hur används ordet far

 • "He lived far away"
 • "I'd far rather go to the cinema than watch a video at home."
 • "felt far worse than yesterday"
 • "eyes far too close together"
 • "he traveled far"
 • "strayed far from home"
 • "sat far away from each other"
 • "I can only go so far before I have to give up"
 • "how far can we get with this kind of argument?"
 • "if we could see far into the future"
 • "all that happened far in the past"
 • "a young man who will go very far"

Ordet far har 4 betydelser

 • Inom ALLMÄNT
 • Inom ALLMÄNT
 • Inom generell
 • Inom lingvistik
ALLMÄNT
ALLMÄNT
generell
lingvistik

Vad betyder far inom ALLMÄNT ?

a great distance in space or time

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Svenska

Vanlig betydelse av ordet far inom ALLMÄNT

to a considerable degree; very much

Ordet far inom generell

at or to or from a great distance in space

at or to a certain point or degree

remote in time

Ordet far inom lingvistik

to an advanced stage or point

Översättningar (inom lingvistik)

Möjliga synonymer till far (inom lingvistik)

Diskussion om ordet far

far

further
Adjektiv

Översättningar (inom lingvistik)

Synonymer till far (inom lingvistik)

Hur används ordet far

 • "we come from a far country"
 • "far corners of the earth"
 • "the far future"
 • "a far journey"
 • "far from the truth"
 • "far in the future"
 • "a far trek"
 • "a far journey"
 • "the far right"

Ordet far har 2 betydelser

 • Inom generell
 • Inom lingvistik
generell
lingvistik

Vad betyder far inom generell, generell ?

at a great distance in time or space or degree being of a considerable distance or length

beyond a norm in opinion or actions

Översättningar (inom generell)

(inom generell)

Möjliga synonymer till far (inom generell)

Möjliga synonymer till far (inom generell)

Ordet far inom lingvistik

Översättningar (inom lingvistik)

Synonymer till far (inom lingvistik)

Diskussion om ordet far

FAR

Substantiv

Synonymer till FAR (inom lingvistik)

Vad betyder FAR inom förkortning ?

Failure Analysis Report

Diskussion om ordet FAR