foray

forays
Substantiv

Översättningar

Svenska
  • räd  [ militärväsen ]

Synonymer till foray

Hur används ordet foray

  • "scientists' forays into politics"

Ordet foray har 2 betydelser

  • Inom militärväsen
  • Inom generell
militärväsen
generell

Ordet foray inom militärväsen

Översättningar (inom militärväsen)

Svenska
  • räd  [ militärväsen ]

Möjliga synonymer till foray (inom militärväsen)

Ordet foray inom generell

a sudden short attack

an initial attempt (especially outside your usual areas of competence)

Synonymer till foray (inom generell)

Möjliga synonymer till foray (inom generell)

Diskussion om ordet foray

foray

foray
forayed
forayed
Verb

Översättningar (inom generell)

Synonymer till foray (inom generell)

Ordet foray har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom teknik
generell
teknik

Vad betyder foray inom generell, generell ?

briefly enter enemy territory

Översättningar (inom generell)

Ordet foray inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Synonymer till foray (inom teknik)

Möjliga synonymer till foray (inom teknik)

Diskussion om ordet foray