forecast

forecasts
Substantiv

Översättningar

Synonymer till forecast

Ordet forecast har 3 betydelser

  • Inom ALLMÄNT
  • Inom meteorologi
  • Inom generell
ALLMÄNT
meteorologi
generell

Ordet forecast inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Synonymer till forecast (inom ALLMÄNT)

Ordet forecast inom meteorologi

Översättningar (inom meteorologi)

Svenska

Möjliga synonymer till forecast (inom meteorologi)

Ordet forecast inom generell

Synonymer till forecast (inom generell)

Diskussion om ordet forecast

  • - 2011-06-20

    weather forecast översätts vanligen till väderprognos.

forecast

forecasted
forecasted
forecast
Verb

Översättningar (inom generell)

Synonymer till forecast (inom generell)

Ordet forecast har 4 betydelser

  • Inom spel
  • Inom generell
  • Inom geometri
  • Inom magi
spel
generell
geometri
magi

Ordet forecast inom spel

Översättningar (inom spel)

Synonymer till forecast (inom spel)

Möjliga synonymer till forecast (inom spel)

Ordet forecast inom generell

predict in advance

Ordet forecast inom geometri

Synonymer till forecast (inom geometri)

Möjliga synonymer till forecast (inom geometri)

Ordet forecast inom magi

Översättningar (inom magi)

Synonymer till forecast (inom magi)

Möjliga synonymer till forecast (inom magi)

Diskussion om ordet forecast