formalisera

formaliserar
formaliserade
formaliserat
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet formalisera på svenska?

Presens: formaliserar
Preteritum: formaliserade
Supinum: formaliserat

Hur används ordet formalisera

  • "Sedan måste vi hitta ett sätt att formalisera konsthanteringen, skaffa konstansvariga på arbetsplatserna och så vidare, säger fritids- och kulturnämndens ordförande Mats Svensson."
  • "Nu vill vi formalisera den samverkan, säger Anna Henningsson."
  • "Nu har vi kommit så långt att vi vill formalisera och fördjupa samtalen ”, säger Lars Leijonborg, styrelseordförande och Raoul Grünthal i ett gemensamt uttalande."
  • "Nu ska alltså de sex förbunden formalisera sin vänskap med varandra för att stärka sin position internt inom LO."
  • "De nordiska länderna bör öka och formalisera sitt försvarsoch säkerhetssamarbete, det föreslås i norsk rapport som i dag presenterades av den förre norske utrikesministern Thorvald Stoltenberg."
  • "– Med det här förslaget kan vi formalisera principen om museerna som oberoende kunskapsinstitutioner."
  • "– Nu håller vi på att formalisera kraven som Trafikverket ställer i samband med dispensen, mycket handlar om hur Kaunis iron ska kunna klara av de framtida transporterna på två miljoner ton och för närvarande finns inga andra alternativ, säger Helena Eriksson, regiondirektör Trafikverket."
  • "Man har redan samarbetat på försök och nu vill polisen formalisera det hela."
  • "Därför måste vi formalisera det hela."
  • "Stockholm har valt att formalisera ett avtal."

Vad betyder formalisera inom generell ?

ge något en tydlig form, göra formell, definiera formellt

Diskussion om ordet formalisera