skapa

skapar
skapade
skapat
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet skapa på svenska?

Presens: skapar
Preteritum: skapade
Supinum: skapat

Hur används ordet skapa

 • "Genom att kombinera de här olika trupperna kan du skapa starkare attacker eller bättre försvar."
 • "Här har allmännyttan och de privata fastighetsägarna ett stort ansvar för att skapa trygghetsboenden med hyreslägenheter i markplan och gemensamhetslokaler."
 • "Jo, han som är Jörn Donner men också kallar sig J som i några andra av sina sextio böcker och jag minns då bäst Sommar av Kärlek och Sorg ( 1971 ) denna essäistiska självbiografi maskerad till roman – där bokstaven J används för att skapa distans, anonymitet, skydd."
 • "Politiker varken kan eller skall skapa idrottsevenemang eller operaföreställningar."
 • "Men de kan skapa förutsättningarna."
 • "På samma sätt kan de inte skapa företag, men de kan och måste skapa de allra bästa förutsättningarna för ett globalt konkurrenskraftigt näringsliv."
 • "På samma sätt kan de inte skapa företag, men de kan och måste skapa de allra bästa förutsättningarna för ett globalt konkurrenskraftigt näringsliv."
 • "Annars lär vi varken kunna erbjuda ungdomarna i Stadsmuseets sal arbeten eller skapa ” den goda staden ”."
 • "Här måste svensk fotboll skapa nya konkurrensfördelar, med eller utan 51-procentsregel."
 • "Ett stort uppdrag är att skapa debatt kring detta."
 • "Landstinget har nu tagit fram en åtgärdsplan för att försöka lösa personalsituationen som bland annat innebär att göra Blekinge till en mer attraktiv arbetsplats, förbättra rekryteringen och skapa nya arbetssätt."
 • "Idag beslutades att det integrationsprojekt, som Ronneby kommun startade för att skapa jobb för nyanlända, kommer att fortsätta nästa år."
 • "– Vi vill skapa en postiv spiral och ge de unga ett nätverk som de kan fortsätta använda efter projektets slut, säger Cissi Dahl."
 • "För att skydda Mosippan från att bli uppäten av fåren i hagen har Länsstyrelsen hägnat in de unika exemplaren men även tagit till mer drastiska åtgärder för att skapa en trivsam miljö."
 • "– Vi vill skapa en torg- och gatumiljö som är attraktiv för alla säger Karl-Johan Svärd, gatu- och parkchef i Karlskrona kommun."
 • "Lösningen är istället att skapa fler utbildningsplatser i Blekinge, inte färre, säger Region Blekinges ordförande Christina Mattisson ( S ) i ett pressmeddelande."
 • "Hon har jobbat hårt för att klara sitt uppdrag att med de ekonomiska ramar som finns skapa så bra förutsättningar som möjligt för eleverna i Fridlevstad ”, står det i pressmeddelandet."
 • "– Här har vi bränt rishögar för att skapa yta med blottad jord dit vi ska kunna sprida fröna av den här blomman för att på så sätt få den att få fler plantor på den här platsen, säger Annika Lydänge, Länsstyrelsen."
 • "Projektpengarna använde man för att skapa"
 • "Karlskrona kommun försöker nu lösa bekymret genom att skapa ett undertryck i de aktuella utrymmena för att slippa att möglet sprids via luft till resten av förskolan."

Vad betyder skapa inom bildligt ?

göra så att något börjar att existera

Relaterat till skapa

tillvaro

skicklighet

grund

början

form

förmåga

alstring

gudom

verklighet

Diskussion om ordet skapa