framework

frameworks
Substantiv

Översättningar

Synonymer till framework

Hur används ordet framework

  • "restoring the framework of the bombed building"

Ordet framework har 3 betydelser

  • Inom film
  • Inom ALLMÄNT
  • Inom data
film
ALLMÄNT
data

Vad betyder framework inom film ?

a structure supporting or containing something

Översättningar (inom film)

Synonymer till framework (inom film)

Möjliga synonymer till framework (inom film)

Ordet framework inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Synonymer till framework (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till framework (inom ALLMÄNT)

Ordet framework inom data

the underlying structure

Översättningar (inom data)

Svenska

Synonymer till framework (inom data)

Diskussion om ordet framework