frame

frame
framed
framed
Verb

Hur används ordet frame

  • "frame a picture"
  • "frame a policy"

Ordet frame har 4 betydelser

  • Inom typografi
  • Inom generell
  • Inom golf
  • Inom musik
typografi
generell
golf
musik

Vad betyder frame inom typografi ?

enclose in or as if in a frame enclose in a frame, as of a picture

Översättningar (inom typografi)

Synonymer till frame (inom typografi)

Möjliga synonymer till frame (inom typografi)

Ordet frame inom generell

Of a presumably innocent person, to cause to appear guilty.

Översättningar (inom generell)

Synonymer till frame (inom generell)

Möjliga synonymer till frame (inom generell)

Ordet frame inom golf

formulate in a particular style or language

Översättningar (inom golf)

Synonymer till frame (inom golf)

Ordet frame inom musik

draw up the plans or basic details for

Översättningar (inom musik)

Synonymer till frame (inom musik)

Diskussion om ordet frame

framing

Substantiv

Översättningar (inom musik)

Synonymer till framing (inom musik)

Hur används ordet framing

  • "the framing of judicial decrees"

Ordet framing har 3 betydelser

  • Inom allmänt
  • Inom generell
  • Inom film
allmänt
generell
film

Ordet framing inom allmänt

Översättningar (inom allmänt)

Ordet framing inom generell

formulation of the plans and important details

Ordet framing inom film

Synonymer till framing (inom film)

Möjliga synonymer till framing (inom film)

Diskussion om ordet framing