pattern

patterns
Substantiv

Synonymer till pattern

Hur används ordet pattern

 • "The picture illustrates a visual pattern"
 • "the American constitution has provided a pattern for many republics"
 • "The traffic patterns around O'Hare are very crowded"
 • "They stayed in the pattern until the fog lifted"
 • "They changed their dietary pattern"

Ordet pattern har 6 betydelser

 • Inom allmänt
 • Inom politik
 • Inom bildligt
 • Inom bildligt
 • Inom vapen
 • Inom generell
allmänt
politik
bildligt
bildligt
vapen
generell

Vad betyder pattern inom allmänt ?

A visual pattern or a pattern for a skirt

Översättningar (inom allmänt)

Synonymer till pattern (inom allmänt)

Vanlig betydelse av ordet pattern inom politik

A model considered worthy of imitation

Översättningar (inom politik)

Synonymer till pattern (inom politik)

Möjliga synonymer till pattern (inom politik)

Vanlig betydelse av ordet pattern inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till pattern (inom bildligt)

Möjliga synonymer till pattern (inom bildligt)

Mindre vanlig betydelse av ordet pattern inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till pattern (inom bildligt)

Möjliga synonymer till pattern (inom bildligt)

Ovanlig betydelse av ordet pattern inom vapen

Översättningar (inom vapen)

Möjliga synonymer till pattern (inom vapen)

Ovanlig betydelse av ordet pattern inom generell

Diskussion om ordet pattern

 • Flia - 2008-04-24

  Är det alldeles säkert att ordet pattern kan användas som verb. I handarbetsvärlden har jag aldrig hört det. Mönstra på svenska betyder ju nånting annat.

 • - 2009-01-08

  Jag tycker svensk översättning bör vara "mönstrade"

 • - 2011-01-18

  "bombmatta" borde tas bort.

pattern

pattern
patterned
patterned
Verb

Översättningar (inom generell)

Svenska

Synonymer till pattern (inom generell)

Hur används ordet pattern

 • "These sentences pattern like the ones we studied before"

Ordet pattern har 2 betydelser

 • Inom generell
 • Inom ALLMÄNT
generell
ALLMÄNT

Vad betyder pattern inom generell ?

form a pattern

Översättningar (inom generell)

Svenska

Ordet pattern inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Synonymer till pattern (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till pattern (inom ALLMÄNT)

Diskussion om ordet pattern