gåsmarsch

gåsmarschen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Vad betyder gåsmarsch inom generell ?

det att en mängd personer går (promenerar) en och en i rad efter varandra

Diskussion om ordet gåsmarsch