getto

gettot
getton
gettona
Substantiv [t]

Översättningar

Synonymer till getto

Hur böjs ordet getto på svenska?

Obestämd singular: getto
Bestämd singular: gettot
Obestämd plural: getton
Bestämd plural: gettona

Hur används ordet getto

 • "En 85-årig kvinna som fick tyskt skadestånd för att nazisterna tvingat henne att arbeta i ett getto under andra världskriget fick betala hälften av summan till svenska Försäkringskassan."
 • "Bland de förhandstippade till det skönlitterära priset i år återfinns Steve Sem-Sandbergs ” De fattiga i Lódz ” som beskriver hur nazisterna under fyra år höll den judiska befolkningen i den polska staden Lódz inspärrad i getto."
 • "Steve Sem-Sandbergs hyllade roman beskriver hur nazisterna under fyra år höll den judiska befolkningen i den polska staden Lodz inspärrad i getto."
 • "I Danmark definieras ett bostadsområde som ” getto ” om över hälften av de boende har rötter i utomeuropeiska länder, arbetslöshetenen är hög, utbildnings- och inkomstnivåerna låga och kriminaliteten ligger över genomsnittet."
 • "Den svenska asylmodellen håller på att haverera och Södertälje är mer eller mindre ett getto."
 • "Jag är en person från ett område som de ser på som getto."
 • "– Det har blivit ett getto."
 • "En granne som har bott här i 15 år går förbi och säger att det har blivit som ett getto, och mycket värre de senaste fem åren."
 • "Här började några av de farligaste gängen i USA formera sig och hela området betraktas av många som ett slags getto för spansktalande och mexikaner."
 • "Dansk ” getto ” sade ja till rivning"

Vad betyder getto inom generell ?

Fotograf: Wikipedia
Getto är ett begrepp som används om ett område, oftast ett kvarter eller en stadsdel, där en grupp människor som har flera likheter, men som samtidigt skiljer sig från dem som bor utanför. http://no.wikipedia.org/wiki/Getto

Möjliga synonymer till getto

Diskussion om ordet getto

get on

get on
got on
gotten on
Verb

Hur används ordet get on

 • "It is getting on midnight--let's all go to bed!"

Ordet get on har 5 betydelser

 • Inom slang
 • Inom generell
 • Inom organisation
 • Inom häst
 • Inom vardagligt
slang
generell
organisation
häst
vardagligt

Ordet get on inom generell

grow late or (of time) elapse

appear in a show, on T.V., radio, etc.

Synonymer till get on (inom generell)

Uttryck till get on (inom generell)

Möjliga synonymer till get on (inom generell)

Ordet get on inom organisation

Synonymer till get on (inom organisation)

Möjliga synonymer till get on (inom organisation)

Ordet get on inom häst

Synonymer till get on (inom häst)

Ordet get on inom vardagligt

Synonymer till get on (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till get on (inom vardagligt)

Diskussion om ordet get on